NOVICE

Objava članka na spletni strani Delo.si

Delo je na svoji spletni strani objavilo članek z naslovom Kako odgnati kibernetske kriminalce. Članek govori o informacijski varnosti in zavarovanji v povezavi z njo. Franci Škulj v njem pove, da kot največji zavarovalni posrednik v državi opažamo, da se za zavarovanje informacijske varnosti odloča le kakšen odstotek naših strank ter da se kljub povečanemu številu napadov prodaja teh zavarovanj bistveno ne povečuje. To gospod Škulj pričakuje šele takrat, ko se bodo ta tveganja začela množično izključevati iz polic.

Članek si lahko v celoti preberete na povezavi.

Objava članka v poslovnem tedniku Svet Kapitala

Poslovni tednik Svet Kapitala je objavil članek z naslovom Nadzorniki, se zavedate odgovornosti? Članek govori o odgovornosti članov uprav in nadzornega sveta pri opravljanju svojih funkcij. Vladislav Đekić v članku pove, kako se to tveganje lahko prenese na zavarovalnice s sklenitvijo D&O zavarovanja in kakšno kritje to zavarovanje zagotavlja. Dodatno navaja tudi kakšen vpliv ima davčna zakonodaja in sprememba zakona o gospodarskih družbah na D&O zavarovanje.

Članek si lahko v celoti preberete na povezavi.

Objava članka v poslovnem tedniku Svet Kapitala

Poslovni tednik Svet Kapitala je objavil članek z naslovom Ste pripravljeni na nov hekerski vdor? Članek opisuje situacijo na trgu kibernetskega zavarovanja po svetovnem kibernetskem napadu WannaCry. Vladislav Đekić v članku tudi pove, kakšen je obseg kritja kibernetskega zavarovanja, kaj vpliva na višino premije, katere industrije so najbolj tvegane z vidika zavarovalnic in omeni novo EU Uredbo, ki mora biti implementirana v nacionalne zakonodaje.

Članek si lahko v celoti preberete na povezavi.

Objava članka na portalu Siol

Portal SIOL je objavil članek z naslovom Zavarovanje pred hekerskimi napadi: revolucija v zavarovalništvu?. Članek opisuje potrebo trga, tako gospodarskega sektorja kot sektorja fizičnih oseb, po zavarovanju pred kibernetskimi napadi in ponudbi tega zavarovanja v svetu ter v Sloveniji. V članku Vladislav Đekić pove kakšno je njegovo stališče do te oblike zavarovanja in kako družba FT PRETIUM omogoča svojim strankam dostop do zavarovanja pred kibernetskimi napadi (zavarovanje informacijske varnosti).

Članek si lahko v celoti preberete na povezavi.

Zavarovanje informacijske varnosti (Cyber Insurance)

Nemotena uporaba podatkovnih baz in informacijskih tehnologij je v sodobnem času ključna za tekoče poslovanje vsake družbe. Nastanek škode zaradi kompromitiranja podatkovnih zbirk lahko družbo bremeni finančno in pravno (odgovornost), hkrati pa se lahko podjetju v trenutku zmanjšata ugled in zaupanje poslovnih partnerjev.

V letaku na spodnji povezavi predstavljamo nov zavarovalni produkt – zavarovanje informacijske varnosti, ki omogoča prenos pravnega in finančnega bremena tovrstnih škod in stroškov na zavarovalnico.

Preberi

Objava članka v časniku Finance

Časnik Finance je objavil članek z naslovom Kako se zaščititi pred krajo osebnih podatkov, v katerem strokovnjaka družbe FT PRETIUM svetujeta, kako lahko podjetja tovrstna tveganja prenesejo na zavarovalnice.

Članek si lahko v celoti preberete na povezavi.

Objava članka na portalu Siol

Na portalu SIOL je objavljen članek z naslovom Kako se lahko podjetja zaščitijo pred hekerskimi vdori in nerodnostjo zaposlenih, ki opisuje kibernetska tveganja in v katerem Tomaž Senčar in Vladislav Đekić svetujeta o možnostih prenosa teh tveganj na zavarovalnice.

Članek si lahko v celoti preberete na povezavi.

Odgovornost direktorjev in vodilnih delavcev

Direktorji in vodilni delavci podjetij nosijo, ne glede na velikost podjetja, ki ga vodijo, določeno osebno odgovornost v zvezi s številnimi dolžnostmi, izhajajočimi iz veljavnih predpisov. Ko so direktorji obtoženi kršenja dolžnosti, so lahko posledice za njih uničujoče, tudi v primeru, ko niso storili nič narobe. Zavarovalna polica odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev predstavlja vir finančnih sredstev za kritje stroškov pravne zaščite, stroškov poravnav in odškodnin. V podjetju FT PRETIUM ponujamo možnost sklenitve zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev.

Naslednje besedilo govori o osnovnih mehanizmih zavarovalnega kritja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev.

Preberi